Παπαμάνος
Δωδώνη
Γκλινάβος
Hall of brands
Παπαδόπουλος Βικος
Μπαράτσας
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
1η ΦάσηΑ.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

7 - 0

Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '21045' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '21045' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '21045' AND player_team.teamID = '70' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2023-09-17' AND player_team.date_to >= '2023-09-17' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.